Gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website worden door ons uitsluitend verzameld, gebruikt en opgeslagen in het kader van de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland.

Hoe, met welk doel en in welke mate de gegevens worden verzameld en gebruikt, wordt hieronder uitgelegd.

Wij registreren elke toegang tot onze website en elke opvraging van een op onze website opgeslagen bestand.

Deze gegevens worden verzameld om technische redenen en voor statistische doeleinden.

Opgeslagen worden: Naam van het opgehaalde bestand, exacte tijd van ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens, informatie over succesvolle overdracht, webbrowser, apparaattype en verzoekend domein.

Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computers in verkorte vorm opgeslagen.

Verdere persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als de gebruiker van de website of de klant vrijwillig informatie verstrekt. Z. Bijvoorbeeld bij een aanvraag of registratie of bij het sluiten van een contract of via de lokale instellingen van zijn browser.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”.

Een cookie is een bestand in tekstvorm dat wordt verzonden wanneer een website wordt bezocht en dat tijdelijk wordt opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker van de website of de klant en dat onder meer een analyse van het websitegebruik mogelijk maakt.

Als de overeenkomstige server van de website opnieuw wordt opgeroepen door de gebruiker van de website of de klant, stuurt de browser van de gebruiker van de website of de klant de eerder ontvangen cookie terug naar de server.

De server kan vervolgens de aldus verkregen informatie op verschillende manieren evalueren.

Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te beheren of om de navigatie op een website te vergemakkelijken.

Als de gebruiker van de website of de klant het gebruik van cookies wil verhinderen, kan hij dit doen door de lokale instellingen van de internetbrowser die op zijn eindapparaat wordt gebruikt aan te passen, hoewel het in dat geval mogelijk is dat niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Piwik.

Voor de analyse van het gebruik van de website wordt de gebruiksinformatie naar onze server verzonden en geregistreerd voor gebruiksanalysedoeleinden en niet doorgegeven aan derden.

Dit dient om onze website te optimaliseren.

Het IP-adres van de gebruiker van de website of de klant wordt daarbij onmiddellijk geanonimiseerd.

Als de gebruiker van onze website het niet eens is met de opslag en evaluatie van deze gegevens, dan is het mogelijk om op elk moment bezwaar te maken tegen de opslag en het gebruik door op deze link te klikken: Bezwaar
Hierdoor wordt een zogenaamde “bezwaarcookie” in uw browser geplaatst, die tot gevolg heeft dat Piwik geen sessiegegevens verzamelt (als alle cookies worden verwijderd, wordt ook de “bezwaarcookie” verwijderd en moet deze eventueel opnieuw worden geactiveerd).

Indien de gebruiker van onze website persoonlijke gegevens heeft verstrekt, worden deze door ons uitsluitend gebruikt om vragen van de gebruiker van de website of de klant te beantwoorden en voor de technische controle en verwerking van contracten die met de gebruiker van de website of de klant zijn gesloten.

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins overgedragen indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract of voor facturering of indien de gebruiker van de website of de klant hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.

De gebruiker van de website of de klant heeft het recht een gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking in te trekken.

De opgeslagen persoonsgegevens worden gewist indien de gebruiker van de website of de klant de toestemming voor de opslag herroept, indien hun kennis niet langer noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het met de opslag nagestreefde doel of indien hun opslag om andere wettelijke redenen niet is toegestaan.

Gegevens voor boekhoudkundige en boekhoudkundige doeleinden blijven door de verwijdering onaangetast.

Op schriftelijk verzoek informeren wij de gebruiker van de website of de klant over de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. Het verzoek moet worden gericht aan ons adres dat in het impressum van de website staat.